Extern utredning fastställer medias uppgifter som missvisande

Den externa utredning som tillsatts givet de påstådda uppgifterna i Dagens Media den 8 oktober 2019 är avslutad. Utredningen genomfördes av PREVIA. Resultatet visar att de påståenden som publicerades i Dagens Medias artikel är missvisande och inte stämmer överens med den generella uppfattningen internt. 

Se nedan utdrag från rapporten: ”Previas uppfattning är att det inte förekommer något i arbetsmiljön som är oacceptabelt eller alarmerande. Utifrån vad Previa förstått av intervjusvaren fungerar samarbetet med Robert Bryhn i huvudsak mycket väl. Ingen uttrycker varken egen erfarenhet eller något vittnesmål som skulle underbygga de anklagelser som förts fram. Några uttrycker spontan uppskattning för [ledningspersonens] ledarskap. Previa uppfattar alltså inte något som verifierar de anklagelser och påståenden som förs fram i den publicerade artikeln.” Utredningen rekommenderar dock att ledningen upprättar rutiner för hanteringen av eventuella kränkningar samt går igenom befintliga arbetsmiljörutiner. Det arbetet har redan nu påbörjats. Universitetsmedia har även anslutits till A great place to work och kommer löpande arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Ägare och styrelse anser nu frågan formellt utredd. Vi har insett att det finns en läxa att göra vad gäller interna rutiner och i det stora hela är konsekvenserna av den här processen positiva. Vi har uppmärksammats på brister som nu åtgärdas och även gjort en ordentlig genomlysning av vår interna kultur, med glädjande resultat. På det sättet är Universitetsmediagruppen ett bättre företag idag, än innan, säger Rickard Åsbäcken, grundare.

Den utpekade ledningspersonen kommer att återgå till sin tjänst med styrelsens absoluta förtroende.

Vid frågor, kontakta:

Rickard Åsbäcken
Mail: rickard@rtmab.com
Tel: 073-514 11 61

Kommentar till medieuppgifterEn av våra anställda i ledningen på UM-gruppen uppmärksammades i dagens Dagens Media. Den anställde i fråga påstås ha agerat med dåligt ledarskap vilket ska ha skapat ett bristfälligt arbetsklimat på vårt Stockholmskontor. Vi blev varse om problemet för en dryg månad sedan och agerade då direkt. Att jobba hos oss ska vara roligt, utvecklande och utmanande. Därför har vi tagit de här uppgifterna på stort allvar.

I samband med att problemen kom upp till ytan startade vi omedelbart en intern utredning på Stockholmskontoret. Vår HR-ansvariga har utfört intervjuer med samtliga anställda och identifierat en del förbättringspunkter vad gäller arbetsmiljö.

Vi har utöver intervjuerna tagit in en extern konsult som är expert på HR-ärenden för att bistå speciellt i hanteringen av anklagelserna mot den utpekade ledningspersonen. Så snart utredningen är avslutat kommer vi att besluta om vägen framåt.

Vi värnar om vår kultur som ska präglas av säljglädje och högt i tak. Den ska gälla på alla kontor.

Eftersom vi är mitt i processen kan vi dessvärre inte ge mer information innan utredningen är avslutad.

För mer information kontakta: Rickard Åsbäcken 073-514 11 61 Rickard@rtmab.com