Kommentar till medieuppgifter

En av våra anställda i ledningen på UM-gruppen uppmärksammades i dagens Dagens Media. Den anställde i fråga påstås ha agerat med dåligt ledarskap vilket ska ha skapat ett bristfälligt arbetsklimat på vårt Stockholmskontor. Vi blev varse om problemet för en dryg månad sedan och agerade då direkt. Att jobba hos oss ska vara roligt, utvecklande och utmanande. Därför har vi tagit de här uppgifterna på stort allvar.

I samband med att problemen kom upp till ytan startade vi omedelbart en intern utredning på Stockholmskontoret. Vår HR-ansvariga har utfört intervjuer med samtliga anställda och identifierat en del förbättringspunkter vad gäller arbetsmiljö.

Vi har utöver intervjuerna tagit in en extern konsult som är expert på HR-ärenden för att bistå speciellt i hanteringen av anklagelserna mot den utpekade ledningspersonen. Så snart utredningen är avslutat kommer vi att besluta om vägen framåt.

Vi värnar om vår kultur som ska präglas av säljglädje och högt i tak. Den ska gälla på alla kontor.

Eftersom vi är mitt i processen kan vi dessvärre inte ge mer information innan utredningen är avslutad.

För mer information kontakta: Rickard Åsbäcken 073-514 11 61 Rickard@rtmab.com