DET ÄR VI SOM ÄR STUDIEBLOCKET

DET ÄR VI SOM ÄR STUDIEBLOCKET

TACK FÖR ATT NI HJÄLPER OSS ATT HJÄLPA STUDENTER
MED GRATIS KOLLEGIEBLOCK

15 ÅR TILLSAMMANS

Universitetsmedia-gruppens tjänst Studieblocket startades 2003 och är ett kollegieblock som delas ut gratis till studenter i samarbete med Studentkårer över hela landet. Det är Sveriges största kollegieblock och tillsammans har vi över åren hjälpt miljontals studenter i deras studier med gratis skrivblock.

Samtidigt har vi hjälpt kårer med att skapa mervärde för studenterna, stärka deras position i skolan och såklart med att attrahera nya medlemmar. Kårerna har alltid fått hela Studieblockets omslag designat helt enligt deras grafiska profil med färg och logotyp, vilket har gjort att studenterna kopplar ihop gratisblocket med Studentkåren. Dessutom har alla kårer en egen dedikerad avdelning i Studieblocket för att löpande kommunicera med studenterna.

Sedan länge är vi ett självklart inslag på skolan och har idag utökat vårt erbjudande till Studentkårer med en helt ny digital kommunikationslösning. Något vi vet kommer att addera till vårt mål att hjälpa Studentkårer att attrahera nya och behålla gamla medlemmar.

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

TILLSAMMANS MED NÄSTAN ALLA STUDENTKÅRER
I SVERIGE!

HÄR ÄR NÅGRA AV DEM:

VÅR VÄRDEGRUND

GARANTERAR KVALITET

Sedan start har vi följt en röd tråd, nämligen att ge studenter ett större värde. Med det garanterar vi att vi bara har med företag som på något sätt bidrar till detta.

Därför kan våra Studentkårer och Högskolerestauranger vara trygga med att vi avstår från att samarbeta med alla företag som har annonsinnehåll med alkohol, tobak, sex, spelande eller lån och vi är politiskt och religiöst obundna och lägger all fokus på att bidra med studentnyttig information.

KÅR- OCH

HÖGSKOLERESTAURANGANSVARIG

Hej! Jag heter Marilee Karlsson och är Kår- och Högskolerestaurangansvarig på Universitetsmedia-gruppen. Jag jobbar heltid med att stärka Studentkårer och högskolerestaurangers verksamhet genom våra tjänster. Jag rör mig ute på universitet och högskolor runt om i landet och diskuterar med studenter, Studentkårer och café- och högskolerestaurangägare om hur vi kan bidra och skapa värde på bästa sätt.

Telefon +46 (0) 704 55 12 28
Mail marilee.karlsson@umgruppen.se

KÅR- OCH

HÖGSKOLERESTAURANGANSVARIG

Hej! Jag heter Marilee Karlsson och är Kår- och Högskolerestaurangansvarig på Universitetsmedia-gruppen. Jag jobbar heltid med att stärka Studentkårer och högskolerestaurangers verksamhet genom våra tjänster. Jag rör mig ute på universitet och högskolor runt om i landet och diskuterar med studenter, Studentkårer och café- och högskolerestaurangägare om hur vi kan bidra och skapa värde på bästa sätt.

Telefon +46 (0) 704 55 12 28
Mail marilee.karlsson@umgruppen.se

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

En del av studentlivet

Kontakt
Universitetsmedia-gruppen
Drottninggatan 4
632 20 Eskilstuna

Sociala medier